Insändare Knivstas kommunledning (M, C och S) har utan medborgarnas medverkan förhandlat fram det så kallade 4-spårsavtalet med staten som gör att Knivsta ska utvecklas till en ”större stad” (enl. SKL:s definition) med cirka 50 000 invånare.

Samma kommunledning talar om att Knivsta ska utvecklas ”från ett mindre stationssamhälle till en småstad … med bibehållen småstadskaraktär”. Har politikerna inte förstått innehållet i avtalet? Enligt avtalet, som är bindande enligt statens förhandlare, har Knivsta åtagit sig att bygga 15 000 bostäder med hög täthet nära järnvägen i nio bestämda områden i Alsike och Knivsta.

Det tätaste området ligger i centrala Knivsta ungefär där gamla Ängbygården, vårdcentralen, fotbollsplanen, och Knivsta tryckeri ligger idag. En rimlig bedömning utifrån avtalet är att det kommer att bo minst ca 4 200 personer här. Med 2 personer/lägenhet, vilket är genomsnitt för hela landet, behöver man då bygga ca 2 100 lägenheter i det här området.

Om vi till exempel. tänker oss att man bygger punkthus med 4 lägenheter/våningsplan så behövs 525 våningsplan. Det får man om man bygger 88 hus med 6 våningar eller 44 hus med 12 våningar.

Så, varför låtsas man fortfarande att Knivsta ska bli en småstad?