Insändare Dessa gaser tillsammans kan göra det omöjligt för oss människor att behålla vår nuvarande civilisation, det är allvar nu!

”Varför leder nästan en fördubbling av antalet koldioxidmolekyler i varje volym av vår luft i atmosfären till en temperaturhöjning? Med andra ord - Hur vet man att klimatet förändras och att det sker en uppvärmning”

Solljus strålar in mot jorden och värmer jordytan som sedan strålar tillbaks värmen ut i rymden i alla riktningar. De många frekvenserna från solen vid instrålning har dock förändrats under den resan till att bli betydligt mer infraröd strålning, eller värmestrålning. Och den skulle ha försvunnit ut i rymden och jorden skulle utan atmosfärens egenskaper haft en temperatur på i snitt -35 grader Celsius.

Det som skett sedan 1750 då vi utvecklat teknik till ångmaskinen och senare bilar som drivs på bensin har det gemensamt att det blir koldioxid som avfallsgas. Den gasen låter vi hamna i atmosfären.

När det infraröda ljuset passerar i atmosfären stöter en del ljus på koldioxid och då händer följande. Strålen är på väg ut från jorden, träffar molekylen och lyfter elektroner i deras banor runt atomkärnorna. Direkt efter faller elektronen tillbaks och då strålar samma ljus ut från molekylen fast i slumpmässig riktning. Då returnerar dubbelt så många molekyler tillbaks, dubbelt så många strålar som annars tidigare i historien. Alltså stiger temperaturen..

Koldioxidens delpåverkan på atmosfärens genomsnittstemperatur har ökat med ca 50% från den vi hade i mitten på 1700 talet. Och så är det med varje gas som har effekt i atmosfären om vi människor ändrar förhållandet dem i mellan.

Det tar tid innan vi ser effekten av att det blivit ett större värmeöverskott eftersom det finns is att smälta och världshav att värma, men vi kommer att nå en temperatur som motsvarar en annan jämnvikt.

Den allvarligaste gasen kortsiktigt skulle kunna vara om metan plötsligt börjar öka. Den har en mycket kraftigare effekt än koldioxid och när den gasen sakta bryts ner omvandlas den till koldioxid. Vi ser nu att våra koldioxidutsläpp höjt jordens temperatur och att tundran börjat smälta. Tundran släpper ut metan när den tinar, gas som ligger infrusen sedan tusentals år, och även en del frysta metanlager i havsdjupen. Det är allvar nu. Dessa gaser tillsammans kan göra det omöjligt för oss människor att behålla vår nuvarande civilisation.