I en replik riktad till Folkpartiet om kommunanställdas rätt att arbeta till 70 års ålder refererar Johnny Johanson till vad moderater uttalat om pensionsålder.

Folkpartiet och Moderaterna är inte bara två olika partier utan byggda runt fundamentalt olika ideologier. Vi i Folkpartiet är liberaler, för oss är varje individs livschanser och rätt att styra över sitt eget liv det centrala. Därför vi vill ge även äldre rätten att arbeta.

Detta skiljer oss markant mot både socialistiska ideologier, vilka vill styra över människor, och mot Moderaterna som i grunden är konservativa (dock med liberala inslag). Skillnaden mellan Folkpartiet och Moderaterna borde stått glasklar för Johnny nu efter EU-valet och de kraftiga ideologiska skillnaderna mellan vår liberala parlamentsgrupp och den konservativa där moderaterna ingår.