Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna har beslutat lägga ner Arlandagymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram. De som följer programmet får avsluta den utbildning de påbörjat. De kommer därefter att möta en arbetsmarknad som med säkerhet ger jobb. På en insändare där jag kritiserar nämndens nedläggningsbeslut, svarar nämndens ordförande Mattias Askerson, att det har varit för få sökanden och att utbildningen inte ”bär sig”. Men han säger också att om ”det i framtiden skulle finnas ett större underlag för restaurang- och livsmedelsprogrammet kan vi givetvis diskutera en nystart”.

Men hur vet man när ett större underlag föreligger? Nu förbjuder man programmet att presentera sig på Gymnasiemässan och hindrar försök att på andra mera kreativa sätt nå möjliga sökanden så som man med framgång gjort vid samma läge i ett flertal andra kommuner. Skälet för nedläggningen säges vara lågt ansökningstal; det borde vara fullt möjligt att preliminärt erbjuda utbildningen under förutsättning att ett givet antal sökanden föreligger. Då kan man i avvaktan på en beslutad nedläggning diskutera ”nystart” innan en dyr avveckling och därmed förhindra en betydligt kostbarare rekonstruktion längre fram. Liksom Askerson tycker jag att det är olyckligt om politiker ”tittar åt ett annat håll” när problem föreligger. Självklart ska politiker se sig om, lära av andra och blicka företagsamt framåt. Gör så!