Insändare I Sigtuna kommun har man haft heltidsanställda värdinnor på alla fyra boendena för äldre.

Deras uppgift har varit att göra olika aktiviteter för de boende. Allt från kaffestunder, luncher, bingo, utflykter, promenader. De går runt på de olika avdelningarna. När den nya borgerliga kommunledningen tog över så sa de att allt som inte var lagstadgat skulle tas bort eller dras ner.

Värdinnorna som ger en guldkant för äldre på boendena var de som drabbades först. Dessa kvinnor fick direkt minskad arbetstid till 75 procent. Det innebär att de söker annat jobb . En konsekvens är att de inte kan arbeta någon helg då den ordinarie personalen är mindre.

Redan nu så har tjänsten på Ymer bara två timmar i veckan på 70 gäster då värdinnan har sagt upp sig. Ingen tjänst har annonserats ut.

Undersköterskorna som arbetar på avdelningen har inte någon möjlighet att hinna med några extra aktiviteter. Vi från Väntjänst som arbetar ideellt hjälper till att ordna underhållningar och bingo på de olika boenden. Vi får bidrag från kommunen, Lions, Rotary samt Inner Wheel för att betala dem som kommer och underhåller. Det är positivt. Men har vi inte hjälp av värdinnorna kan den verksamheten inte fortsätta. Det fordras organisation för att alla som vill ska få chansen att komma till aktiviteterna.

De förtroendevalda borde göra ett studiebesök och se hur det fungerar och vilka behov av stimulans för äldre har.

Vad är det som ska prioriteras i kommunbudgeten?