Insändare Vi har en liten gårdsbutik i Sigtuna kommun. Avdelningen för miljö och hälsa ansvarar för att regelbundna kontroller görs, så att vi är säkra på att vi följer den lagstiftning som råder. Det är bra, då saker kan ändras utan att vi är medvetna om det.

För att täcka kommunens kostnader för denna kontroll skall vi självklart betala.

Det som gör det hela lite svårt att förstå är varför vi skall betala i förskott? Faktum är nämligen att kommunen inte har tid att besöka oss varje år. Vi har ett löfte om att så skall ske vart tredje år.

Trots det skall vi betala en årlig avgift - i förskott. Om man som vi ifrågasätter det vettiga i att ta betalt för något som man inte har utfört så blir det dyrt för kunden.

Vi har redan fått påslag från inkassobolaget som anlitas av kommunen för att driva in skulden ( för tjänsten, som vi ännu inte har fått.)

Vår grundfråga blir därför om det viktigaste är att pengar kommer in till kommunen, eller att kommunen uppfyller det uppdrag man har från Livsmedelsverket?