Insändare Per Lundegran frågar i en insändare (22/8) hur bra Kristdemokraterna egentligen var på att korta vårdköerna under perioden 2006-14 då kristdemokraterna innehade socialministerposten i regeringen.

Svaret är glasklart! Alliansen och Kristdemokraterna hade politik för att korta köerna och göra vården mer tillgänglig. Med reformer som vårdgaranti och kömiljard skapade regeringen incitament för att människor snabbare skulle få vård.

När Alliansregeringen övertog makten efter Socialdemokraterna 2006 väntade ca 130 000 personer i mer än tre månader på att få vård. När Alliansen förlorade valet 2014 var dessa köer nere på 50 000 personer. Efter fyra år med regeringen Löfvén i Rosenbad är nu köerna uppe i nästan 90 000 personer som väntat mer än tre månader på operation eller att få träffa en specialistläkare. Med regeringen Löfvén vid rodret så har köerna till vården nästan fördubblats på fyra år.

Även i Uppsala län är köerna till vården idag nästintill dubbelt så långa som 2014 när Socialdemokraterna övertog styret. Kristdemokraterna har tidigare kapat vårdköer Socialdemokraterna skapat. Det är vi efter valet redo att göra igen!