Insändare I skolan läggs grunden för en bra start i livet. Knivstas skolor ligger i topp i Uppsala län vilket vi i KD är mycket glada för. Bland annat går flest ut nian i Knivsta med godkända betyg bland länets åtta kommuner och allt fler elever blir behöriga till ett gymnasieprogram.

Vi kan också se att lärarlönerna följer med utvecklingen i närområdet, att andelen behöriga lärare är god och att de relativt höga sjukskrivningstalen bland skolpersonalen har gått ned till acceptabla nivåer. Andelen skolpersonal har dessutom ökat de senaste åren, tvärtemot de uppgifter som ibland har figurerat i media från andra partier.

Vi är stolta över de framgångar som skett i Knivstas skolor under de senaste fyra åren men vi nöjer oss inte. I samband med terminsstarten vill vi Kristdemokrater vara tydliga med att arbetet med att prioritera grundskolan fortsätter!

Vi lovar att fortsätta det hälsofrämjande arbetet med en förstärkt elevhälsa där vi vill införa en elevhälsogaranti som ska garantera eleven stöd och hjälp från första skoldagen. Men också arbeta för att nolltolerans ska gälla för mobbing och kränkande behandling i Knivstas skolor.

Personalen är skolans viktigaste resurs. Här vill vi fortsatta de lönesatsningar som redan görs i kommunen och se till att lönerna följer med den övriga utvecklingen i närområdet.

Den digitalisering som är påbörjad måste fortsätta. Våra skolor ska givetvis ha de resurser som krävs för modern IT-baserad undervisning.

Knivsta erbjuder numera anpassad skolgång för barn med neuropsykiatriska funktionshinder efter påtryckningar från oss kristdemokrater i utbildningsnämnden. Men arbetet för att erbjuda en skola för alla måste fortsätta. Det saknas exempelvis fortfarande en resursklass för lågstadiebarn.

Vi har också sett till att driva igenom ett utökat utbud inom barnomsorgen tillsammans med alliansen där Knivsta numera erbjuder både nattisverksamhet och familjedaghem. Det ökar möjligheten för de föräldrar som arbetar obekväma arbetstider att få ihop sitt livspussel. En självklarhet i ett modernt samhälle!

Vi har hållit vallöftet om att minska barngrupperna i skolan. Totalt går två barn färre i varje grupp idag jämfört med 2014, men arbetet måste förstås fortsätta.

Vi i KD har också infört läxhjälp efter skoltid, sommarskola för de som riskerar att få underkänt och har stärkt arbetet mot psykisk ohälsa genom att öka resurserna inom elevhälsan.

När Lärarförbundet gjorde sin senaste årliga undersökning av kvaliteten på skolorna förra året så hamnade Knivsta i topp i Uppsala län när 13 områden inom skolan jämfördes. Det gör oss mycket stolta då Kristdemokraterna suttit i ledningen av utbildningsnämnden under de senaste fyra åren.

Med dessa ord vill vi välkomna Knivstas alla duktiga elever tillbaka till skolan!

kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

kommunalrådskandidat

ersättare i utbildningsnämnden