Insändare Att det lokala partiet Knivsta.nu har en lång önskelista är inte konstigt. Det blir nämligen så när man istället för att vara politiska styrs av vad väljarna vill höra.

Detta blir ännu lättare när man inte behöver svara upp för önskningarna i en korrekt budget.

Vi har i samband med valrörelsen fått se en lång lista på vad partiet vill genomföra i Knivsta. Det handlar om allt från simhallar, skateboardramper och konstgräsplaner till hundbad, kulturverksamhet för äldre, mindre barngrupper, högre lärartäthet och idrottshallar.

Vi och övriga partier i alliansen har också under samma tid fått veta att vi måste vänta på Knu:s budget som till slut, först elva dagar före valdagen blev offentlig.

Detta innebär att Knivsta.nu har kunnat lova lova vitt och brett utan någon egentlig begränsning under flera månaders tid. Allt på den lista som presenterats för väljarna tycks gå att genomföra, åtminstone på pappret. Tyvärr går det fortfarande inte att veta om löftena går att genomföra då budgeten saknar en investeringsram.

Som väljare med en röst att avlämna vart fjärde år är den rösten oerhört viktig. Man behöver veta vad man får. Finns det ekonomisk täckning eller är det som utlovas mer att betrakta som en utopi?

Att dessutom begränsa sin röst till ett parti som endast ställer upp i kommunvalet, som inte kan påverka regionfrågorna eller riksdagsfrågorna kan vara vanskligt. Även på dessa nivåer tas beslut som påverkar Knivstaborna. Kollektivtrafikfrågan är ett exempel på en viktig fråga för många i kommunen som bestäms på regional nivå.

Dessutom är förutsägbarheten liten då det saknas en tydlig ideologisk grund för politiken. Vi vet inte mycket mer än att Knu är ”ett lokalt parti för lokala frågor”. Vad innebär detta undrar vi, vill de höja eller sänka skatten?

Och hur ser Knivsta.nu på funktionshinderfrågor eller friskolor exempelvis?

Vi har sett att många partier anpassar sin politik efter våra förslag, även Knu. Se bara på frågan om fyrspårsavtal och vatten- och avloppsfrågorna, områden där Kristdemokraterna gått före och drivit sin ståndpunkt med en tydlig och stark röst innan andra följt efter.

Med Kristdemokraterna så får du en tydlig kompassriktning och slipper köpa grisen i säcken.

En röst på oss är en röst för en stabil politik, där välfärdens kärna: skola, vård och omsorg prioriteras. Valfrihet och ett livskraftigt näringsliv står högt i kurs hos oss. Allt vilar på en väl underbyggd värdegrund där människovärdet men också ansvar står i centrum.

Vi lovar att fortsätta ta vårt ansvar - både för våra beslut men även för kommunens ekonomi och finanser.

Kristdemokraterna i Knivsta är ditt lokala alternativ. Alla representanter bor i Knivsta kommun och brinner för att göra den till en ännu bättre plats att bo på!

Pontus, Lamberg, KD,

etta på kommunlistan

Björn-Owe Björk, KD,

tvåa på kommunlistan

Synnöve Adéll, KD,

trea på kommunlistan

SVAR:

Hej KD, kul att ni är nyfikna på Knivsta.Nu!

Vårt manifest innehåller det vi vill jobba med under mandatperioden. Bygge av simhall är inte med, för det kan göras först när vi har fått ordning på ekonomin ni lämnar efter er. Därför lovar vi inte detta. Läs på bättre.

Att KD förfasar sig över att Knivsta.Nu endast är ett lokalparti känns förlegat. Det finns idag 138 lokala partier runt om i Sverige och i vissa kommuner har de styrt under många år och blivit omvalda att styra igen. Kanske beror det på att lokalpartierna är de som bäst tillvaratar invånarnas intressen? För att vårt engagemang bottnar i ett intresse i kommunen och inte är en politisk karriärväg mot landsting eller riksdag?

KD har sett vår budget och ändå undrar ni om vi ska höja eller sänka skatten? Vi har lagt en budget utan skattehöjning. Det finns tyvärr inget utrymme för skattesänkningar i det budgetläge ni lämnar över.

Det är helt fantastiskt när ni ljuger om att vi går efter KD i fyrspårsfrågan då Knivsta.Nu var det enda partiet som yrkade avslag. Är det inte så att ni har vaknat lite sent och nu önskar att även ni borde ha röstat avslag? I valet mellan avtal och avslag valde ni att låta fyrspårsavtalet gå igenom. Detta går att läsa i KF-protokollet.

Knivsta.Nu har en kärna i demokratitanken. Vi bjuder in till ständig dialog och vill att de som påverkas av beslut ska komma till tals. Då skolan är svårt eftersatt lägger vi varje år en budget som har det största tillskottet där. Vi kommer att styra om ekonomin så att exploateringsvinster går till investeringar, inte till den årliga driften så som nu. Vi kommer inte bokföra vinster från försäljningar där vi inte fått några pengar.

Och om ni missat det; Alla som kandiderar till kommunvalet bor här. Det är fastställt i lagen. Den gäller alla partier.

Anneli Löfling,

ordförande för Knivsta.Nu

Lennart Lundberg,

gruppledare för Knivsta.Nu