insändare I KB 13 dec skriver de partier som representerar Knivstas opposition (kvartetten S, K.nu, MP och V) att Knivsta behöver en ny ledning. De kritiserar Alliansen med rätta för en nästan katastrofal oförmåga att hantera kommunbudgeten, och noterar avsaknaden av dialogmöten med medborgarna om pågående utförsäljning av Knivsta.

Bra att kvartetten har vaknat! Men var har oppositionen egentligen befunnit sig senaste mandatperioden? Frågan går i synnerhet till S, som i kraft av kommunalrådsplats för oppositionen ändå suttit med i ledningssamtalen. Var är till exempel analysen av kommunförvaltning och personalomsättning? Var är en kritisk blick för en nära nog brottsligt slarvig delegationsordning? Eller ett toppstyre som leder till att kompetenta personer säger upp sig och drar.

Inte ens K.Nu har imponerat när det gäller den pinsamt klandervärda hanteringen av korvkiosken Mojjen.

Kommunen saknar egen juristkompetens bland annat för utbildning i kommunal- och förvaltningslag; ingen tycks reagera mot bristerna i kommunens diarieföring vid upphandling, kontrakt, markförsäljning och exploateringsavtal. De flesta partier har ställt upp på kommunstyrekrav som gör att fördjupade medborgarsamtal om kvalitet och utveckling inte ryms i viktiga sakärenden.

Allians eller Kvartett? Blockpolitik är vid vägs ände. Vad Knivsta behöver är en ny kraftfull opposition. Ska man rekommendera något parti till den rollen torde Moderaterna vara en självklar kandidat.