Insändare I ett växande Knivsta behöver vi bereda plats för parker och lekparker

Knivsta växer och kommer att fortsätta växa. I strategin ingår att locka fler att gå, cykla och åka buss men med dagens teknik kommer behovet av att kunna åka bil och parkera i Knivsta att öka. Hur och när den tekniska utvecklingen kommer att förändra detta vet vi inte idag och därför behöver vi förhålla oss till dagens situation.

Växande parkeringsgärden runt centrum minskar kommunens attraktivitet och sker på bekostnad av annan service vi vill erbjuda de som kommer till framtidens Knivsta centrum. Utöver bostäder, butiker och restauranger är det också viktigt att det finns utrymme för parker, lekparker och torg.

Därför anser vi att lösningen av parkeringsfrågan löses bättre med parkeringshus än växande parkeringsgärden eller brist på parkeringar. En fördel med parkeringshus till skillnad mot boendeparkeringar som också behöver tillföras är att de kan användas av såväl pendlare som boende i området. En parkering som står tom olika tider på dygnet är en dyr satsning. Parkeringar som används av pendlare på dagtid och av boende nattetid är ett mer effektivt alternativ.

Enligt vår uppfattning är det inte framför allt skattebetalarna utan brukarna som utifrån sina behov behöver ta ställning till behovet av en parkering och betala för den. För en del personer kommer en promenad, cykeltur eller resa med buss att vara ett möjligt och billigare alternativ medan det för andra är nödvändigt att ta bilen till stationen för att hinna lämna på förskolan eller handla på vägen hem.

Ett Knivsta med fler parker, lekparker och andra attraktiva miljöer leder också till en ökad attraktivitet för hela samhället.

Att Knivsta är attraktivt att flytta till vet vi redan. Vår ambition är att fortsätta utveckla Knivsta på ett hållbart sätt med ökad attraktivitet.

Vi ses fram emot återrapporteringen till politiken angående framtidens parkeringslösningar i december 2018.