Insändare Vi som är engagerade i de ensamkommandes sak är starkt oroade över att Knivsta kommun inte självklart är beredda att ta sitt ansvar för de ungdomar som blir 18 år eller får sin ålder uppskriven. De var barn när de kom till kommunen. Nu blir de allt eftersom 18 år och då behöver kommunen inte längre ta sitt ansvar i laglig mening. På mycket kort varsel kan de tvingas flytta till ett asylboende långt härifrån. De förlorar i regel sin Gode man, sin skolgång och sitt nätverk av vänner. Risken är stor att de hamnar i en destruktiv sysslolöshet.

Dessa ungdomar är inte bara ensamma och asylsökande, de är också Knivstabor. Att tvinga dem att flytta till okänd ort strider emot all human behandling. Skulle vi acceptera en sådan behandling av andra ungdomar i Knivsta?

Kommunen har nu möjlighet att på ett klokt sätt använda det särskilda statliga bidraget som utbetalas för att låta dem bo kvar i en trygg miljö. Socialnämnden i Knivsta har nu bollen i sin hand då frågan ska behandlas den 16 november. Då vill vi vara på plats för att få ta del av ett moraliskt försvarbart beslut. Dessutom ett beslut som hela samhället skulle tjäna på.