Insändare Pendeltågsresenärer till och från Märsta station är en eftersatt grupp. Både vad gäller passage och väntetider vid stationen samt restid till och från Stockholm. Dessutom har man minskat antal avgångar till Uppsala, så man kan undra om Sigtuna kommun är under avveckling vad gäller kollektivtrafik via järnväg.

Nuvarande planer med fyra spår norr om Upplands Väsby till Uppsala går via Arlanda, så Märsta station kommer fortsatt att prioriteras bort.

Efter utbyggnad till fyra spår fram till Upplands Väsby under 1990-talet utlovades snabbare trafik. När detta var klart avdelades två spår till fjärrtåg och två till pendeltåg, varför detta inte blev verklighet.

Som bekant är förseningar inget ovanligt och att passera i fyra spärrar för avgående och ankommande resenärer utan befintligt väntrum är ingen hit.

När pendeltågsstationerna rustades upp på 1980-talet gjordes inget i Märsta även om det då fanns pengar avsatta för detta. Flera pendeltågsstationer har även rustats på 1990-talet.

Dagens skip-stop trafik är ett lyft för Märsta station, men den är snart en saga all i december. Så då får Märstaborna återigen får lägga 50 minuter extra per vecka i förlängd restid. På ett år blir detta en veckas extra arbetstid.