Insändare Mikroplaster är små plastkorn på ofta mindre än 1 mm. De kan komma från skräp som slängts i naturen eller från slitage av däck, från båtbottenfärger och från korn som använts som tillsatser i tillexempel tvål, raklödder, solkräm, tandkräm, deodorant, schampo och smink.

Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena dessa mycket små partiklar och de följer därför med avloppsvattnet ut i miljön. Risken med mikroplast i vår vattenmiljö är att den tas upp och lagras i plankton, musslor, fiskar och fåglar.

Plastpartiklar bryts ned långsamt och innehåller miljögifter som drabbar organismerna och individer högre upp i näringskedjan. En del av den plast som vi hittar i våra vatten kommer från kosmetik- och hygienprodukter.

De största källorna till mikroplast i miljön är från däck- och vägslitage och därefter kommer konstgräsplaner och konstlekplatser. Vi kan alla bidra till minskade utsläpp genom att använda produkter som inte innehåller granulat.

Att minska din plastanvändning bidrar både till att mindre fossila resurser går åt vid tillverkningen, mindre plast och mikroplast sprids i naturen och du exponeras för färre potentiellt hormonstörande och cancerogena ämnen. Minimera engångs¬produkter. Ta med en egen flaska med vatten i stället för att köpa en ny plastflaska, ta med egna bestick när du köper hämtmat, använd en återanvändningsbar kaffemugg och byt ut plastsugrör till trä, stål, silikon eller naturgummi. Alla kan vi göra något för miljön och vår framtid.