Insändare Björn-Owe Björks svar på min insändare om KD:s vårdköer, var nästan ord för ord det jag hade förutsett.

Genom att endast välja ut den statistik som var fördelaktig, vill han få det till att KD i regeringsposition var framgångsrika med att korta vårdköerna.

Är det inte mer intressant att lyssna till ett oberoende institut som EHCI, vilka granskade hela politiken kring vårdköerna?

De konstaterade att Sverige låg i botten när det gällde att korta vårdköerna under nästan exakt de år som Göran Hägglund hade ansvaret.

Sedan när det gäller de negativa aspekterna av Hägglunds kömiljard och vårdgaranti. Att mindre ömmande fall har prioriterats framför patienter med större behov. Detta har konstaterats av Socialstyrelsen och Läkarförbundet, vet verkligen Björn-Owe Björk bättre än dem?

Glöm inte heller att när Hägglund hade tagit över socialdepartementet träffade svenska läkare i snitt 782 patienter per år, vilket är för lite. Efter sju år med Hägglund var siffran nere i 724.