Insändare I Sigtunabygden 13 mars kunde vi läsa om neddragningar inom äldreomsorgen och kulturskolan. Alliansen har lagt sin första av fyra budgetar och för Miljöpartiet är budskapet tydligt. Vi ser försämringar som kommer att drabba kommuninnevånarna. Alliansen skär kraftigt i flera av Miljöpartiets främsta frågor. Boendevärdarna på våra äldreboenden försvinner och ungdomars möjlighet att gå på kulturskolan begränsas.

I årets budgetförhandlingar presenterade Miljöpartiet en egen budget med viktiga satsningar på 22,3 miljoner kr utöver Alliansens budget. I vår budget finns 5,2 miljoner kr mer till äldrevården för att behålla boendevärdarna samt medel till Kulturskolan för att undvika höjda avgifter. Boendevärdar ska självklart vara kvar som stöd i äldrevården och kulturskolan ska vara en aktör och ta emot unga som är sugna på skapande verksamhet.

Våra äldre ska inte stuvas undan i någon slags förvaring. De är värda boendevärdarna som ger dem livsglädje. Kulturskolan ingår i det förebyggande arbetet mot utanförskap och ska vara tillgänglig för alla. Våra äldre och unga ska ha en meningsfull tillvaro och absolut inte Alliansens nedskärningar.