Insändare I 15 år styrdes Sigtuna kommun av Socialdemokraterna (S) innan den moderatledda koalitionen tog över hösten 2017. Ibrahim Khalifa flyttades ner på valsedeln, men han finns fortfarande på valbar plats. Marie Axelsson, som under de turbulenta åren innehaft centrala positioner i partiet, är numera förstanamn och kandiderar också till riksdagen. Axelsson satt under flera år tillsammans med Khalifa, i både kommunstyrelsen och fullmäktige där hon till och med var gruppledare för S-gruppen. Frågan hur hon och S nu vill förändra partiets inställning till vad som är rätt och riktigt, är oundviklig.

I flera år har moderaterna (M) föreslagit en mängd konkreta trygghetsåtgärder. Alla förslag har S konsekvent röstat nej till. På bara tio månader har vi nu fått igång fler trygghetsprojekt än vad S varit i närheten av under sina 15 år vid makten. Varför ska väljarna nu tro på Axelsson när hon talar om trygghet?

Genom åtgärder som M länge föreslagit och som S konsekvent sagt nej till, har den moderatledda kommunledningen också satt igång en omfattande sanering av kommunens dåliga ekonomi. S har hävdat att en sanering av ekonomin inte har behövts, ”kommunens ekonomi är stabil” har det hetat. Nu säger Axelsson att ”kommunen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge”. Hur trovärdigt känns det?

Artikelbild

| Marie Axelsson (S)

Våren 2017 pekade SVTs Uppdrag granskning på omfattande vänskapskorruption inom S i Sigtuna kommun. Sedan maktskiftet har vi initierat en lång rad åtgärder för att stoppa möjligheterna för politiker att agera på det här sättet. Bara de senaste månaderna har en rad socialdemokrater fällts i olika instanser. JO har riktat kritik mot en högt uppsatt socialdemokrat som genom politisk påtryckning på en enskild tjänsteman tvingat till sig skolskjuts för sitt barn trots att han inte hade rätt till det. Khalifa har upprepade gånger fällts av förvaltningsrätten för att ha brutit mot kommunallagen och en aktiv socialdemokrat har fällts för bokföringsbrott.

Och hela tiden har Axelsson varit en central person i partiet. Varför har hon inte reagerat och agerat?

Axelsson ställer upp i riksdagsvalet. Att kombinera riksdagen med kommunalrådsposten är omöjligt, så vad kommer hon välja om hon kommer in i riksdagen? Och vem kommer leda S i Sigtuna kommun om hon väljer riksdagsplatsen – Ibrahim Khalifa?

Så, en relevant fråga som väljarna bör ställa sig när de går till val den nionde september är: vad vill S och Marie Axelsson. Egentligen.

SVAR:

Kommunen är mitt enda fokus

Socialdemokraterna vill att Sigtuna kommun ska vara en stark kommun som leds av en kommunledning där stark ekonomi, bra skolor, fler jobb, fler bostäder och en god äldreomsorg prioriteras framför moderaternas utförsäljningar och skattesänkningar till varje pris. Om Socialdemokraterna vinner valet och jag blir kommunstyrelsens ordförande kommer jag att ta den rollen på största allvar för kommuninvånarnas bästa, för en kommun som håller ihop. Kommunen är mitt enda fokus. Mitt ledarskap är tydligt och präglas av transparens och öppenhet.

Att stå på två vallistor är inget ovanligt. Det gör Olov också. Han står som nummer två på moderaternas valsedel till landstinget och kommer därför att komma in på en ordinarie ledamotsplats i landstinget, till skillnad från mig som står på en ersättarplats på riksdagslistan. Mitt besked till väljarna är tydligt: som förstanamn till kommunfullmäktige är kommunen är mitt enda fokus.

Vad gäller ekonomin är viktigt att veta att samhället står inför stora välfärdsutmaningar. Vi ska möta dessa utmaningar genom investeringar i vår gemensamma välfärd, istället för skattesänkningar. Befolkningen blir äldre och det ställer höga krav på välfärden, inte minst när det gäller äldreomsorgen. Jag vill att vi ska bygga fler äldreboenden istället för privatisering och sänkta skatter.

Våra samarbetsdörrar efter valet står öppna för alla partier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna. Att vi väljer bort Moderaterna beror främst på den som står för ledarskapet just nu.

Tillsammans bygger vi en starkare kommun. Jag står för ett tydligt ledarskap och vill att vi ska fatta många partiöverskridande överenskommelser för en hållbar framtid för vår kommun. Det skriver troligen de flesta kommuninvånare under på.

Over and out!