Insändare Öppet brev till Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun samt till Byggnadsnämndens ordförande

I Bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad kan man läsa följande gällande kvarteret Harbacksvreten 4 A, i korsningen Stora gatan/Stora Malmgatan:

”Putsat 2-våningshus, byggt i början av 1920-talet efter ritningar av John Åkerlund.”

”Riktlinjer: Vid detaljplaneläggning bör hela kvarteret ges beteckningen q, vilket innebär att särskild hänsyn skall tas till områdets karaktär vid om-, till- eller nybyggnad.”

Och: ”... övrig tilläggsisolering bör inte ske utvändigt för att undvika ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, fönster och takutsprång.”

Denna klassiska q-märkta fastighet har nu begåvats med moderna lätt-aluminiumfönster på ovanvåningen ut mot Stora gatan, till och med utan spröjs ser det ut som. Är ni på stadsbyggnadskontoret och i byggnadsnämnden helt inkompetenta? Hur kan ni godkänna detta? Vad ska den här stan med små och stora Q till, samt K, när inte ens ni bryr er!?

Undertecknad vet mycket väl att beteckningarna inte kallas som de gjorde i bevarandeplanen längre utan att man säger kulturfastigheter, men hur i hela fridens namn motiverar ni att en kulturfastighet har lätt-aluminiumfönster? Det är faktiskt er sak att bevara kulturarvet, inte bara fastighetsägarens. Om ni inte ser det som er uppgift bland många andra, vad ska vi då med er till?