Insändare Det handlar inte längre om oss själva, om dig eller mig. Det handlar om de barn som föddes i morse och de som föds i natt. Det handlar om den värld vi nu är på god väg att lämna efter oss. Hur fundamentalt annorlunda riskerar den världen att se ut jämfört med världen idag.

Hur många tror att den som tar ett banklån kan fortsätta leva över sina tillgångar år efter år? Inte banken i alla fall. Den sätter gränser.

Hur många tror att vi som nation, som kommun, som familj och som individer kan leva över de tillgångar som världshaven, jordarna och skogarna mäktar med att leverera? Vårt enda livsutrymme på denna lilla blå planet, är jämförelsevis inte mycket större än lacken på ytan till en jordglob. Ändå lever vi i landet Sverige, kommunen Sigtuna och lite till mans som om vi hade fyra (4) jordklot att utnyttja och utarma.

Banken hade gett rött kort och krävt tillbaka vartenda öre från den som spenderar bankens lån på detta sätt. Kronofogden hade stått för dörren. Ett synnerligen annorlunda liv hade börjat.

Överfört till klimatförändringarna som påverkar allt; världshaven, jordarna, skogarna och var och en av oss, är detta precis vad som händer nu. Atmosfären, världshaven, isarna och skogarna kunde tidigare absorbera och hantera utsläppen, som är ett resultat av vår överkonsumtion. Det kan de inte längre. De är mättade av sot och koldioxid, plast och andra kemikalier. Vår livsstil har nått vägs ände på den enda planet som står oss till buds och vi har ingen annanstans att vända oss, än till oss själva.

I mer än ett decennium har Omställning Sigtuna arbetat med dessa frågor i form av opinionsbildning, politikerutbildning, riktade seminarier, filmvisningar och konferenser i skilda format. Vi har initierat odlingsprojekt och startat solenergiföreningen i vår kommun. En del av detta har vi gjort tillsammans med andra av samhällets organisationer, som Sigtunastiftelsen, församlingarna i Märsta och Sigtuna, Naturskyddsföreningen och Sigtuna kommun.

Vi har också valt att agera globalt, närmast i Rom och tillsammans med Johan Rockström och Anders Wijkman. Där har vi förhandlat med påven Franciscus närmaste chefer för Vatikanens långt över en miljard medlemmar. Det har vi gjort för att bidra till ett kraftfullt globalt trepartssamarbete mellan omställning, forskning och religion. För sedan mer än ett decennium är vi fast förankrade i den internationella Omställningsörelsen med både lokala och internationella ambitioner.

Nu har ”Omställning Sigtuna” ombildats till ett mera snabbrörligt ideellt nätverk, ”Nya Omställning Sigtuna”, som är vidöppet och inbjudande till nya enskilda medborgare och organisationer att komma med på resan in i en till ytterlighet osäker framtid. Men vi ska inte bara resa, vi ska mobilisera och påverka och bidra till en rimligare värld. Inte i första hand för vår egen skull, utan för de barn som föddes i morse, och de som föds i natt. Vi behöver alla varandra!