Under de senaste 100 åren har Sveriges åldersstruktur förändrats högst väsentligt. År 1900 var 8 procent av befolkningen 65 år eller äldre, nu ligger motsvarande siffra runt 19 procent och fortsätter att stiga. Den som i dag fyller 65 år har en förväntad medellivslängd av ungefär 20 år till, ofta med många år av god ork och starkt intresse för livet.

Den här utvecklingen, som beror på faktorer som en fantastisk sjukvård, minskat rökande och en ständigt förbättrad välfärd, är helt enkelt otroligt bra. Men för ett samhälle som är dåligt att anpassa sig uppkommer vissa problem.

Dels innebär våra förlängda liv att den ekonomiska bördan för folk i yrkesaktiv ålder, de som arbetar och betalar skatt, ständigt ökar. Dessutom tvingas många människor som fyllt 67 att mot sin vilja lämna arbetslivet. För samhället försvinner då både värdefull kunskap och massor av erfarenhet. Dessutom är ett förlängt arbetsliv ett bra sätt för den enskilde att höja sin egen pension, vilket är bra för alla.

När vi nu vet att en typisk 65-åring i medeltal kommer att leva runt två decennier till måste vi anpassa oss och inte låtsas som om vi levde i mitten av förra seklet. I takt med att äldre blir friskare måste vi även efter 67 års ålder erbjuda människor möjligheten att både få ny anställning och behålla sina nuvarande.

Men lagar kan vi inte ändra lokalt i Sigtuna kommun, däremot kan vi se till att anpassa reglerna för vår egen komuns verksamhet till nya friskare tider. Med den här bakgrunden Folkpartiet förslagit kommunfullmäktige att utsträcka rätten till arbete för våra kommunanställda från 67 år till 70 år och i möjligaste mån genomföra samma reform inom kommunala bolag.

Folkpartiet Liberalerna