Insändare Den 1 Feb 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta en lokal handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun. Denna ska utgå från FN:s Barnkonvention.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och den har fyra grundprinciper:

• Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.

• Artikel 3. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet.

• Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

• Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Sen har vi också barnrättsperspektivet, som kommunen vid samtliga beslut ska beakta.

I och med beslutet om Rävsta i sommar, taget av en enskild tjänsteman, istället för så som sig bör, av Barn- och Ungdomsnämnden har detta blivit fel redan från början!

• Artikel 2. Bara här har man i princip diskriminerat 75% av Sigtuna kommuns barn.

Helt enkelt har man ägnat sig åt ett urval som verkligen inte för ett ögonblick följer de riktlinjer som tagits av kommunfullmäktige.

• Artikel 3. Tycker kommunen verkligen att alla barns bästa har placerats i första rummet här?

Och, när man sedan hör hur det resonerats om detta i barn- och ungdomsnämnden blir man helt stum!

• Artikel 6. Ett svepskäl att skylla på är t ex “att prioritera de socioekonomiskt svagare områdena.” Så kommunen har placerat samtliga av dessa “socioekonomiskt svagare” i enbart 5 skolor? Det finns alltså inte några elev på några andra skolor som har dessa “socioekonomiska svagare” individerna? Eller är det dessa som ska ta tillvara de “fria platserna “ för 35 barn, och vara tvungna att betala för sig för att få platsa in?

I Sigtuna kommun finns en barn- och elevombudsman för att försäkra sig om att det råder nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Här har Sigtuna kommun både mobbat och kränkt ett stort antal barn som då inte ingår i den exklusiva skara som utvalts för att få tillbringa några veckor i Rävsta Fritidsområde. Och detta trots barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Berqkvists (L) fagra ord om ”Alla barns lika värde”. Här har hon, och faktiskt hela Sigtuna kommunledning stått och farit med osanning, rakt upp i ansiktet på massor av barn och föräldrar i Sigtuna kommun.

Detta är helt oacceptabelt! Gör om! Gör rätt!