Insändare Vi är ett antal hyresgäster i Brännbo som hyr boende av Rikshem som är mycket missnöjda med parkeringsplatserna som vi betalar för. Vi kommer inte ens in med bilen ibland! De är alldeles för små för dagens bilar, vilket förvaltaren medger samtidigt som han påpekar att de inte tänker göra något åt det, för då kommer också en prishöjning medfölja. Ändå har nu en prishöjning skett utan åtgärder på att göra dem större!

Vi ser detta som mycket nonchalant gjort av Rikshem och vi är mycket missnöjda med deras hantering av detta!

Hyresgäster i Brännbo

SVAR: Vi ska kontrollera måtten

Tack för era synpunkter. Vi har sedan tidigare inte kännedom om ett generellt problem med för små parkeringsplatser, däremot har vi tagit emot enstaka felanmälningar om angränsande bilar som parkerat snett vilket vi har hanterat vid tillfället.

Vi kommer att se över parkeringsplatserna för att säkerställa att samtliga håller standardmått och har en korrekt storlek. En generell breddning av parkeringsplatserna skulle dock minska det totala antalet tillgängliga parkeringsplatser i ett område, där det finns ett stort behov av parkering. Prishöjningen beror på att priset tidigare varit på en låg nivå och inte justerats på många år.

Henrik Nordlund,

Fastighetschef Rikshem Stockholm Nord