Svar på insändare av Elisabeth Hedin Söderström 30 januari.

Med sitt fantastiska läge nära kommunikationer, natur och arbetstillfällen är Rosersberg en mycket viktig och värdefull del av Sigtuna kommun. Självklart vill vi att kommundelen vårdas och utvecklas på bästa sätt!

Det stämmer att det planeras för nya bostäder i Västra Rosersberg och att dialogprojekt har genomförts. Vi är många som ser fram emot områdesutvecklingen och, precis som Elisabet Hedin Söderström skriver, den utbyggda servicen för hela Rosersbergs samhälle som det ökade underlaget kommer kunna medföra. Ett så här stort projekt tar dock tid att genomföra och dessutom har projektet tyvärr försenats bland annat på grund av Trafikverkets avstängning av järnvägsövergången på Slottsvägen. En viadukt över järnvägen måste anläggas innan området kan byggas. De dialogmöten som genomförts kommer att återupptas i samband med att ett planprogram tas fram, vilket beräknas ske under detta år och byggstart för de första bostäderna är planerad till 2022.

För närvarande kommer inte Nyborgens förskola byggas ut eftersom det inte finns något större behov av fler förskoleplatser.

Vad gäller hemtjänstverksamheten i Rosersberg vill vi understryka att omorganisationen görs för att förbättra servicen till Rosersbergsborna. Att verksamheten flyttas och centraliseras till hemtjänstens ordinarie lokaler i Märsta Centrum innebär inte en försämring för Rosersberg. Tvärtom, vi gör detta för att säkra att vi kan utföra tjänsterna på rätt tid och rätt sätt samt att vi också kan minska antalet vikarier och i stället ha större andel fast personal. Vi vet att våra äldre i så stor utsträckning som möjligt vill möta samma personal vid varje tillfälle och vi vill göra allt vi kan för att uppfylla detta.

Rosersbergsborna kommer alltså inte att få sämre service genom denna förändring utan tvärtom. Kommunens skyldighet är att förse invånarna med välfärdstjänster av hög kvalitet till låg kostnad. Tyvärr har detta inte gjorts av tidigare kommunledningar som slarvat med ekonomin och i flera fall gett undermålig service. Det rättar vi nu till.