Insändare Replik på signaturen CN:s insändare 21/2

Du skriver att rullatorer ska ha företräde gentemot barnvagnar i bussarna.

I SL:s taxehandbok står följande, och jag citerar:

”Resenär i rullstol ­eller med rullator har inte före­träde till bussen om bussen är full. Finns det möjlighet att ge plats åt rullstolen utan att någon resenär måste kliva av ska man göra plats.”

LÄS MER: Rullatorer viktigare än barnvagnar

Det finns alltså ingen prioritetsordning mellan grupperna; rullstol, rullator och barnvagn utan det är kort sagt, först till kvarn får först mala som gäller. Jag kan konstatera att talesättet, finns det hjärterum, så finns det stjärterum, är det dåligt med i dag.

Tyvärr finns det många barnvagnsförare som alltför ofta tar bussen en till två hållplatser och där håller jag med signaturen CN.

LÄS MER: Barnvagnsplatsen är en krigsskådeplats

Jag har aldrig uttryckt någon åsikt om käpp eller inte. Jag beskrev den historiska utvecklingen och skeendet. Vad gäller förtur eller inte, så ska frågan ställas till SL som äger den. Ställ även frågan till de politiska företrädarna i Stockholms läns landsting.

I och med denna replik avslutar jag denna debatt.