Insändare Efter att ha läst Olov Holsts (M) och Karsten Bjärbos (KD) nyårskrönikor, båda helt utan konkreta förslag och politiska visioner, tycker vi i Socialdemokraterna att det är viktigt att påminna invånarna om vad den moderatledda allianspolitiken hittills inneburit för invånarna i Sigtuna kommun.

Alliansen har under 2018:

kraftigt minskat möjligheterna att kunna läsa kommunal vuxenutbildning (Komvux) i Sigtuna kommun. Det slår hårt och höjer trösklarna för de som står utanför arbetsmarknaden. Om du inte har en färdig gymnasieutbildning och vill slutföra den måste du göra det i en annan kommun. Det här leder till ökad orättvisa.

valt att Sigtuna kommunen ska gå ur FairTrade-samarbetet. I grunden handlar det om att säkra rättvis handel, etisk konsumtion och mänskliga rättigheter. Det här innebär minskad solidaritet.

stängt ned den nyöppnade konsthallen i Märsta centrum. Ett slag i magen mot kulturen i kommunen.

beslutat att avveckla nolltaxan och införa planhyror för ungdomsföreningar. Det slår hårt mot ungdomsföreningarna som ställs inför både ekonomiskt och administrativt krångel.

satt orimligt höga hyror på nybyggda lägenheter i det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem. Vilken pensionär kan betala nästan 11 000 kr/ månad för en tvåa på 55 kvm i det nya trygghetsboendet vid Kulturtorget i Märsta?

Med alliansens budget­politik följer kännbara nedskärningar. Alla i kommunen drabbas, från ung till gammal. Deras mål är, och har alltid varit, att sänka skatten. Det sker 2021 enligt deras budget. Det är tydligt att skattesänkningar ska ske på bekostnad av vår gemensamma uppbyggda välfärd.

Vi ser inte fram emot att se vad alliansen kommer att nedmontera under kommande fyra år vid makten med tanke på vad de hittills raserat. Alliansens politik under 2018 kännetecknades av gnäll och brist på politiska visioner. De klarar inte att leverera framtidstro. Allt pekar på att kommande nyårskrönikor från alliansföreträdare kommer att vara lika tomma på innehåll och hopp under hela mandatperioden.

Alliansen monterar ned kommunen dag för dag. Socialdemokraterna har däremot både politiska visioner och konkreta förslag. Mer om det i vår inför 2019-årskrönika inom kort.

Gun Eriksson (S)

oppositionsråd

Marie Axelsson (S)

riksdagsledamot och 2:e vice ordf. i kommunstyrelsen

SVAR: Vi städar upp efter vanskötseln

Vi gick till val med en tydlig vision för Sigtuna kommun och lovade städa upp efter 15 års socialdemokratisk vanskötsel. Vi lovade rädda en havererad ekonomi och att kommunens resurser ska gå till skola, förskola, äldreomsorg och vård av de mest utsatta i kommunen. Vi lovade fortsätta den största trygghetssatsningen i kommunens historia. Väljarna gillade det och gav Alliansgruppen stort förtroende och egen majoritet i kommunfullmäktige. Samtidigt underkändes S som tappade mer än var fjärde väljare.

Vi sa aldrig att det skulle bli lätt och vi skönmålade ingenting. Tvärtom var vi tydliga med att det skulle bli tufft att rätta till det som S genom bristande ledarskap orsakat kommunen. Det är nog väldigt få invånare med insikt i den kommunala verksamheten som köper Erikssons och Axelssons klagovisa ”allt var bättre när vi styrde”.

Att det inte stämmer bevisas inte minst av den helt neutrala rapport som presenterades, och godkändes även av S, hösten 2018. I rapporten, som speglar åren 2008-2017, är kritiken mot kommunen svidande; ”kommunen har högre skattesats, lägre årliga resultat, högre investeringsnivåer och lägre soliditet vid jämförelse med flertalet andra kommuner i länet.” Vi har sämre ekonomi och ger sämre service till invånarna i flera av våra verksamheter. Med andra ord – vi tar betydligt mer i skatt än kommuner i vår närhet, men levererar sämre ekonomi och service. Slutsatsen är uppenbar – något måste förändras.

Vi är övertygade om att kraftfullt reformarbete kan göra Sigtuna till en av landets bästa kommuner att bo, verka och leva i. Det har vi lovat och det är vår vision. S reagerar med gnäll, halvsanningar och utan egen vision.

Att Eriksson och Axelsson föredrar konsthall framför träffpunkt för äldre (som S under många år lovade, men aldrig levererade), hellre väljer medlemskap i Fairtrade än fokus på kärnverksamheterna och hellre väljer att låta idrottshallar stå tomma på grund av att det varit gratis att boka obegränsat än att, precis som de flesta kommuner, införa en avgift för bokning (där 90 procent dessutom återförs till föreningarna) får stå för dem. Vi vill förändra Sigtuna från en förvaltande kommun till en som ger invånarna den service de betalar (dyrt) för. Eriksson och Axelsson vill uppenbarligen något annat, men har inga lösningar på hur.

Olov Holst (M)

Gill Brodin (C)

Pernilla Bergqvist (L)

Karsten Bjärbo (KD)

Lars Björling (SfS)