Insändare Vi Socialdemokrater vill bygga ett starkare samhälle, ett tryggare Knivsta. Knivsta växer snabbt. Det ger stora möjligheter, men också utmaningar som kräver politisk handlingskraft. För att Knivstas utveckling ska komma alla till del måste Knivstabornas engagemang tillvaratas. Vi behöver prioritera elevernas kunskap, våra äldres trygghet och bostäder som vanligt folk har råd med. Vi har en vision och en tydlig plan för hur kommunen ska utvecklas:

1) Skolan måste ha resurser och barngrupper som ger elever den möjlighet de har rätt att vänta sig av en kommun som Knivsta. Sveriges näst lägsta lärartäthet duger inte. Knivstas föräldrar ska känna sig trygga i att deras barn lär sig något nytt varje dag. Mer personal i skolan, mindre barngrupper och lugn och ro genom bland annat mobilfria lektioner kan ge precis den tryggheten.

2) Vi vill stärka barn och ungdomars hälsa. Därför vill vi satsa på elevhälsa, tjej- och killjour samt fältassistenter som jobbar bland ungdomarna kvällar och helger.

3) Sätt knivstabornas behov först i samhällsplaneringen. Helheten med parker, mötesplatser, kollektivtrafikstråk, parkeringsmöjligheter m.m. måste först finnas på plats. Sedan skapar vi detaljplaner och först därefter bjuds företag in att bygga, med tydliga förväntningar på de företag som bjuds in. Ingen mark ska säljas innan planeringen är gjord. Idag görs det omvänt.

4) Inte bara de som har gott om pengar ska ha råd att bo här. Genom satsningar på trygghetsboenden för äldre, ungdomsbostäder för våra unga och via statliga subventioner vill vi bygga bostäder med lägre boendekostnader och i blandad bebyggelse där olika boendeformer och kostnadsnivåer skapar en trygg miljö där alla får plats.

5) Knivstabornas engagemang är vår främsta tillgång. Med en utvecklad medborgardialog och ett medborgarråd vill vi göra det lättare att engagera sig i Knivstas utveckling.

Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvar för de kommande 4 tuffa åren och är förberedda på att samarbeta med andra partier för att säkerställa stabila, långsiktiga politiska beslut. För en bra utveckling krävs allas insats för att Knivsta ska växa klokast, inte snabbast.