Insändare Knivsta är på väg att bli en ”hotspot” för passivhusteknik. Det har byggts och byggs just nu cirka 32 000 m² passivhus i fyra skolor och förskolor samt i Centrum för Idrott och Kultur (CIK) vilket gör Knivsta till Sveriges passivhustätaste kommun. Tre av dessa byggnader utrustas dessutom med större solcellsanläggningar för produktion av förnybar sol-el.

Det har fått mer än 40 sk. Clean Tech-företag från Sverige och Europa att visa intresse för att etablera sig i kommunen med försäljning, utbildning och representation. På sikt även för tillverkning av produkter och byggelement. Tiotalet av dem vill flytta in i de 1200 m² kontorsytor som också byggs i CIK.

Redan nu kommer många kommuner, utbildare och arkitektbolag till Knivsta för utbildning och visning av energi- och passivhusteknik. Alsikebolaget har också arrangerat en ”Passivhusvecka” som drog ca 200 besökare. Fler liknande arrangemang planeras kommande år.

Även Region Uppsala, Uppsala universitet och Ångströmlaboratoriet är mycket intresserade av att samarbeta med Knivsta kommun kring energi- och passivhusteknikutveckling. Denna utveckling stödjs ytterligare av EU:s ”2020-mål” då alla hus som byggs ska vara sk. ”nollenergihus”.

Men det räcker inte bara med forskning och utveckling. Någon ska också kunna bygga dessa ”framtidshus” som redan nu byggs i Knivsta. Det ger Knivsta kommun en unik position och möjlighet att utbilda hantverkare inom energi- och passivhusteknik genom att samla ett kluster av teknikföretag, forskning och utbildning för kunskapsutveckling och praktik i området.

Med Knivsta kommuns läge i tillväxtregionen Stockholm – Arlanda – Uppsala och mycket goda kommunikationer ges bra möjligheter för ett riks-/regionintag av elever från både Uppsala län och norra Storstockholm. Något som skulle kunna vitalisera och ge en extra skjuts till utvecklingen av hela den framtida gymnasieskolan och även Komvuxutbildningen i Knivsta.

Centerpartiet har därför tagit initiativ till och fått gehör i Utbildningsnämnden för att ta fram ett förslag till gymnasieprogram med inriktning på energi- och passivhusteknik i Knivsta.