Insändare Svar till SD:s replik om Häradsvillan:

All planering av ekonomin och verksamheter bygger på prognoser. Ibland händer det att prognoser inte slår in. Då kan kostnader uppstå. I fallet med flyktingbostäderna hade det mycket kunnat bli så att fler flyktingar än planerat anvisades Knivsta. Då skulle extra kostnader uppstå på grund av extern upphyrning i en bristsituation. Självklart finns ingen fastighetsägare som hyr ut på villkor som kan innebära stora förluster för hyresvärden. Kräver man ombyggnader så måste man betala.

Sverigedemokraterna har i efterhand lösningar på de flesta problem. Men när besluten fattas i kommunfullmäktige är man oftast helt tyst. Det gäller förskolan, grundskolan, äldreomsorgen, flyktingfrågor och så vidare.