Insändare Kristdemokraterna kritiserar sin insändare Knivstas sätt att hantera markanvisningar och försäljningar. Man vill se helhetsgrepp för att säkerställa att Knivsta utvecklas till en trivsam småstad och man vill anställa en stadsarkitekt. Det är bra och vi i Miljöpartiet håller med om mycket.

Men det är ju faktiskt ni i Kristdemokraterna som med Alliansen styrt kommunen under den period då detta förfarande utvecklats. Vi i Miljöpartiet har ofta kritiserat de här sakerna och redan för 2,5 år sedan motionerade vi om att kommunen skulle utvärdera hela den här processen där exploatören har ansvar för planer och tilldelas mark som kommunen ännu inte tagit ställning till hur den bör användas. Tyvärr har vi ännu inte fått svar på vår motion! För att undvika frågan har Alliansen sent omsider gett kommunens revision att utreda frågan. Och något svar därifrån är inte att förvänta före valet.

Om KD istället hade valt att stödja ett bifall till motionen istället för att förhala frågorna så hade vi kanske redan kommit igång med arbetet.