Insändare Vi har i Sigtuna länge saknat en mack med fullservice inklusive biltvätt. Nu måste vi åka till Märsta (som har minst tre tvättar!) för att tvätta bilen eller bli frestade att tvätta hemma. Detta är orimligt med tanke på folkmängden i det expanderande Sigtuna. En mack borde vara en del av infrastrukturen.

Något parti som vill driva frågan?