Insändare Det borde anläggas en lärkruta på fälten mellan Norrbacka och Ärlinghundra kyrka. Förra året tog jag en promenad där vecka 18. Lärkorna drillade för fullt och det var underbart att höra. Helgen vecka 19 gick jag samma väg igen. Nu fick jag till min förskräckelse se att flera fält var harvade och bonden höll på att harva ännu ett. Jag tänkte: Hur går det nu för lärkorna? De har väl bon på marken. Har de hunnit lägga ägg? Har äggen redan kläckts? Jag gick bedrövad därifrån. Veckan därpå gick jag samma väg. Nu hade sången tystnat. Inte en lärka hördes.