Insändare Sjukvården översköljs av byråkrati, istället för av tid för omtanke. Obegripligt mycket tid läggs på journalsystem, intygsskrivande, dokumentation, signeringar, vårdsplatsjakt, avvikelserapportering, provbeställning och tidsbokning. Bara en tredjedel av många läkares arbetstid kan ägnas åt patienter, och bara en dryg femtedel av en avdelningssjuksköterskas åt omvårdnad.

Vi liberaler tänker stoppa tidstjuvarna i sjukvården. Medicinska sekreterare ska ge andra tid att ge vård. Delar av dagens administrationskrav bör tas bort – varför inte genom att låta anställda föreslå rensning av onödiga tidskrävande regler? Detta räcker dock inte: vi måste också ta vara på digital teknik.

Aldrig har så många varit så digitala som nu, men i sjukvården frodas pappershögarna. Värdefull tid ägnas åt att logga in och ur olika system, springa mellan informationsstationer och skriva in samma information på olika ställen. En rapport av forskare, Mc­Kinsey, Socialdepartementet och E-hälsomyndigheten visar att klok digitalisering kan spara miljarder och ge bättre sjukvård.

Digitala lösningar måste bli lika självklara i sjukvården som de är i vår vardag, för att ge bättre arbetsmiljö och tid för möten mellan människor. Dessutom behöver invånarna kunna nå sin journal, boka tid på internet och träffa sin husläkare och distriktssköterska genom bildlänk.

Vårt mål är att klok digitalisering ska öka människors självständighet och ge sjukvårdens människor mer tid för varandra.