Insändare Svar på insändare från signaturen ”Skäms på er!” i Sigtunabygden 2018-08-15

Självklart ska strandpromenaden i Sigtuna stad fortsatt vara en av stadens mest attraktiva platser. Den varma sommaren har gjort att nyttjandet har varit intensivare än normalt och därtill har vädret med först torka och sedan blåst med störtregn satt sina spår. Det stora antalet besökare har också medfört ökad nedskräpning och slitage på gräsytorna. Strandpromenaden städas och papperskorgar töms dagligen men frekvensen kommer framöver att ses över. För de avstängda bryggorna är reparation sedan tidigare planerad att ske under september månad. Några av bryggorna vars bärande delar under vatten har skadats av vårens islossning kräver specialistkompetens för reparationerna vilken inte funnits tillgänglig förrän nu efter sommaren. Tyvärr har det också visat sig att en brygga dessutom är felkonstruerad.

Alliansgruppen (M, L, SfS, KD, C) vill under nästa mandatperiod se över hela strandpromenaden både ur funktionell och estetisk synpunkt. Vi vill ha åtskilda promenad- och cykelstråk samt en aktivitetsyta av något slag på lämplig del av strandpromenaden samt till nästa år snygga upp parkeringen vid hamnplanen.

Förutom strandpromenaden kommer nu också Klockbacken att städas upp och förses med nya parkbänkar. Vi kommer också att åtgärda tomten framför Kulturgården med tillhörande Lilla Vattugränd.

Stadens park- och grönområden ska vårdas och underhållas med hög ambition och kvalitet för invånarnas och besökarnas bästa! Det är ett löfte från Alliansgruppen.