Jag brukar beskriva att det är ett angenämt problem att växa och att alternativet är värre.

En utveckling med tillväxt sker däremot inte utan utmaningar.

Att inte bara växa utan att växa snabbast i Sverige utifrån en situation där Knivsta har varit ett utpräglat villasamhälle är en utmaning politiskt, ekonomiskt och planeringsmässigt.

I Knivsta har vi under de senaste åren förändrat vårt mindset från det klassiska pendlarsamhället och sovstaden till ett samhälle som också erbjuder den trivsamma småstadens fördelar. Vårt geografiska läge vid järnvägen, motorvägen och flygplatsen med korta restider till Stockholm och Uppsala leder mot en snabbare utveckling än i andra kommuner. Staten trycker på för att säkerställa en fortsatt stadsutveckling i både Knivsta och Alsike och erbjuder som motprestation spårutbyggnad och ett nytt stationsläge i Alsike.

Min ambition är att utvecklingen av Knivsta ska ske i så bred politisk enighet som möjligt. Stadsbyggande kräver långsiktighet och tvära kast mellan fyraåriga mandatperioder är inte önskvärt ur planeringssynpunkt.

Därför har de politiska beredningarna av både ny översiktsplan och förhandlingarna med staten om fyra spår varit breda och långsiktiga. Om vi därigenom kan anta översiktsplan och avtal med staten i bred politisk enighet kan vi också uppnå goda långsiktiga planeringsförutsättningar. De förutsättningarna är nödvändiga när vi ska titta in i kristallkulan och planera för ett samhälle 20, 40 och 100 år in i framtiden.

Hur den tekniska utvecklingen kommer att påverka samhället i framtiden vet vi inte utan kan bara erbjuda mer eller mindre kvalificerade gissningar. Rent tekniskt, om än inte lagligt, kan bilarna köra själva redan idag. Står de och väntar på sina ägare på en pendlarparkering i framtiden eller kör de hem och laddar batterierna i garaget över dagen?

Den tekniska utvecklingen kommer att leda till en digitalisering av hela samhället, inklusive den offentliga servicen. Datorer och robotar tar över allt mer av det arbete som hittills har utförts av människor. Det effektiviserar verksamheter, sparar pengar och är också nödvändigt i en situation där en ökande andel av befolkningen är pensionärer eller går i skolan.

Det finns alltid olika viljor om vad som är en önskvärd utveckling.

Några saker är självklara: Om vi väljer att satsa på villamattor framför stadsmässighet kommer kostnaderna för att bygga infrastruktur (vägar) att öka, värdet på säljbar mark att minska, avståndet till naturen att öka och skatten att höjas.

Mitt mål är att Knivsta ska utvecklas på ett sätt där skatten bibehålls eller helst sänks, småstadens fördelar tillvaratas och många får nära till naturen och pendlingen. I ett sådant samhälle finns flerbostadshus i ett levande centrum och resecentrum med möjlighet att bo i småhus i utkanterna.

Knivsta befinner sig just nu på en förändringsresa. Den resan är inte alltid lätt men jag hoppas att många vill vara med på den resan och att när vi tittar tillbaka kommer att tänka – Vilken tur att vi vågade ta ansvar för att utveckla Knivsta – Där framtiden bor!