Svar till insändare av ”Tina” 27/6 som tycker att det är bra att inte bygga om Märsta station.

Jag antar att du inte brukar ta tåget till och från Märsta station. Har du upplevt trängseln när man går igenom flaskhalsen till spärrar när alla resenärer ska gå igenom dem samtidigt? Har du försökt ta dig in genom spärrarna när ett tåg precis har kommit in till perrongen och alla dess resenärer kommer emot dig från andra sidan när de passerar spärrarna? I dessa situationer tänker i alla fall inte jag på det gulliga kulturarvet.