Insändare Utveckling leder inte i sig till ett otryggare samhälle. Ett levande centrum kan tvärtom öka tryggheten för många som kommer hem till ett mörkt och ödsligt Knivsta efter en arbetsdag.

Utveckling i sig innebär inte heller att vi får ett fulare Knivsta. Vi kan påverka utformning och arkitektur så att miljön blir trivsam för många människor. Det faktum att många vill flytta till Knivsta och är beredda att betala relativt höga priser för att få den möjligheten är ett tecken på att vår kommun uppfattas som attraktiv.

Utvecklingen hittills har erbjudit både sådant som uppfattas som fint och fult och det är inte antalet våningar som avgör om det är det ena eller andra.

Av respekt för människor och deras boende tänker vi inte ägna oss åt att peka ut vilka bostäder som vi uppfattar som fina respektive fula men höjden på husen har inte varit någon påverkansfaktor i det avseendet.

De flesta flerbostadshus som byggs och kommer att byggas i Knivsta kommer med stor sannolikhet att vara 4-6 våningar höga och erbjuda en varierad arkitektur.

Moderaterna vill bidra till ett tryggare samhälle. Därför har vi sett till att öka bevakningen av publika mötesplatser under sommaren. Vi har också arbetat med kameraövervakning och belysningsfrågor och tagit initiativ till trygghetsvandringar för att identifiera otrygga platser men kommunen kan inte göra allt. Från statens sida är det viktigt att satsa på ökad polisiär närvaro men för att möjliggöra det krävs fler poliser och en polisorganisation som prioriterar polisnärvaro. Moderaterna har lagt politiska förslag med den inriktningen.

Knivstas skolor levererar goda studieresultat tack vare skickliga pedagoger och ambitiösa elever. Skolan är inte så digitaliserad som vi skulle önska. Därför öronmärker vi budgetmedel för att alla elever ska ha tillgång till dator eller läsplatta redan från årsskiftet. Det kommer också att ställa ökade krav på att uppkopplingar fungerar och att pedagogerna har möjlighet att använda tekniken i undervisningen. Vi ser också ett ökat behov av att arbeta med elevhälsan. Moderaterna i Region Uppsala har lagt fram förslag för att Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) åter ska fungera och kunna ta emot ungdomar som behöver hjälp.

Vi i vuxensamhället har ett stort ansvar för att själva föregå med gott exempel genom att uppträda respektfullt och ansvarsfullt när vi möter varandra i det verkliga livet och i sociala medier. Vår ambition som politiska företrädare är att alltid uppträda föredömligt när vi samtalar i politiska frågor och uppmanar kollegor i andra politiska partier att göra detsamma.

Ett tryggare samhälle börjar hos oss själva och om vi bidrar till ett tryggare samhälle ger det ringar på vattnet. Civilsamhället är vi alla. Nattvandring och grannsamverkan är viktiga instrument i arbetet för ett tryggare samhälle.

Rösta på Moderaterna för trygghet och utveckling och en hoppfull framtid enligt principen lika för alla med lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Nu tar vi tag i Sverige!