Insändare 2 juli kom ett brev till anhöriga vars föräldrar/makar bor på Ärlinghem i Sigtuna kommun. I brevet från kommunen informeras vi om att en avdelning skall stängas för ombyggnad och att den avdelningen sedan skall omvandlas till demensboende.Det bor 10-12 personer på varje avdelning. I brevet står det att anpassningen skall vara klar i oktober.

Min mor som är 97 år gammal har ännu inte bott på Ärlinghem i ett år. Hon flyttade inte av fri vilja från sitt hem, hon flyttade för att hon på grund av skada inte klarade sig ensam längre. Anpassningen har tagit tid och kraft. Nu står det i samma brev att de boende som kommer att påverkas kommer att förflyttas inom Ärlinghem eller erbjudas plats på andra boenden i kommunen. Det här är de äldres hem, de är boende i kommunen och de är 80-90 år! Ingen information har kommit ännu om vilken avdelning som skall stängas och vilka gamla som skall förflyttas. Jag har hört mig för på Ärlinghem och enligt min vetskap finns inte 10-12 lediga platser att erbjuda de boende. Informationen har varit minst sagt undermålig!

Jag ställer frågan till Sigtuna kommun. Var det här den bästa lösningen? Vad kommer att hända när man behöver ytterligare demensplatser? Vilka äldreboenden kommer att drabbas då? Om samtliga äldre som det gäller inte vill flytta från sina hem, vad kommer att hända? Kommer de att förflyttas med tvång?