insändare En väl utvecklad infrastruktur är en tillväxtfaktor av stor betydelse för näringslivets villkor och tillkomsten av nya jobb. Den är också viktig för invånarnas möjligheter till rörlighet, frihet och att helt enkelt få vardagspusslet att gå ihop.

Alla som bor och verkar i Sigtuna kommun måste kunna transportera sig själva och sina varor på ett effektivt och hållbart sätt och alla vi som trängs med våra bilar på väg 263 och/eller E4, väntar på buss och pendeltåg inser att det finns brister i kommunen. Samtidigt måste vi ta vår del av ansvaret för den nödvändiga omställningen i syfte att minska utsläppen av bland annat växthusgaser.

Kommunen är genom sitt läge, geografi och verksamheter som Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde en mycket transportberoende kommun och infrastrukturen har under lång tid inte anpassats till den inflyttning och tillväxt som ägt rum under de senaste 15 åren. Kommunens utmaning är att vi inte har rådighet över de kanske viktigaste vägarna eller kollektivtrafiken, då det är staten och landstinget som är huvudmän för dessa.

Med syfte att på ett strukturerat sätt ta sig an dessa utmaningar har kommunen under hösten påbörjat arbetet med en ny trafikstrategi. Vi måste ta ett samlat grepp och såväl kollektiv-, gång- och cykeltrafik samt fordonstrafik ska behandlas i arbetet. Sigtuna kommun ska bidra till ett mer hållbart transportsystem både utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Det ska vara möjligt att komma till jobb och fritidsaktiviteter utan alltför tidskrävande resor och på ett hållbart sätt. Kommunen har fortfarande inte rådighet över alla aspekter i denna strategi, men har möjligheten och viljan att påverka aktörer som Trafikverket och SL. Det arbetet tar den nya kommunledningen nu tag i och avser intensifiera framöver.

I trafikstrategiarbetet deltar externa aktörer som SL, bussoperatörer, Trafikverket med flera och nu har tidpunkten kommit till den viktigaste referensgruppen – Sigtuna kommuns invånare och andra som är verksamma här.

Den 9 januari klockan 18:30–21:00 har du, som bor eller verkar i kommunen, möjlighet att delta i ett dialogmöte (kommunhuset, Södergatan) och tycka till om trafiken. Om du inte kan närvara finns också möjlighet att lämna synpunkter på sigtuna.se/trafikstrategi. Dina synpunkter är värdefulla och tillsammans kan vi göra skillnad.

Varmt välkommen!