Insändare Höger eller vänster!

Just nu verkar det som det inte spelar någon roll vilken vind det blåser när det gäller demensvården i Sigtuna kommun. Inställningen man får verkar som att de ansvariga mera lagt i backväxeln när det handlar om demensvård. Neddragningen av tid hos de boendevärdar som jobbar kvar, skapar inte bara oro hos brukarna eller dess anhöriga.

Vi får en sämre och mer omänsklig arbetsmiljö för all personal, med relaterade sjukdomar med sjukfrånvaro. Sigtuna har väldigt länge varit en kommun som har ett bra rykte om sig. Befolkningen i kommun växer och alla blir allt äldre, men tyvärr så tar inte de åldersdrabbade sjukdomarna slut för det. Snarare blir demensen allt vanligare och drabbar allt fler.

Så beslutsmässigt borde man öka kapaciteten (arbetstiden) för boendevärdarna än att som man gjort nu dragit ner på dem.

De flesta personerna (brukarna) som är i behov av vård måste också ha trygghet i form av kontakt med människor de kan lita på. Ett fler tal har kanske inte några anhöriga utan deras enda hjälp är boendevärden eller en stressad vårdpersonal som på grund av onödiga besparingar inte kan eller har tid att ägna sig att ge det där lilla extra till.

Jag ska flytta till Sigtuna nästa år och känner en viss rädsla för den dagen om jag behöver vård, hur den är då om kanske 15 år med tanke på att uvecklingen går bakåt i dag.