Insändare Öppet brev till styrande politiker i Sigtuna kommun

….är det så att ni vill göra Rosersberg till landsbygd där all närservice ska tas bort helt? Nu ska Ni ju även flytta Rosersbergs hemtjänstgrupp till Märsta som i många år har haft en egen liten filial i Rosersberg. Varför? De blir som vanligt den äldre och behövande som drabbas och som inte kanske orkar protestera. Tidigare har ni plockat bort vår lilla distriktssköterskemottagning/BVC som fungerade så bra för oss och för våra boenden i kringliggande landsbygd.

Det kostar pengar för er att ha en sån service för oss men i slutändan blir det säkert dyrare med all miljöpåverkan som det innebär för oss att ta oss till Märsta med bil och besöka dessa instanser.

Vad händer med det så stort satsande projektet “Rosersberg Västra” som skulle bli ett nytt bostadsområde i Rosersberg. Vi som redan bor här såg detta projekt som ett lyft för vårt lilla samhälle. Flera av oss fick vara med i olika intervjugrupper där vi lämnade förslag och synpunkter på hur vi skulle kunna bli ett gemensamt samhälle. Vilket också skulle innebära att vi kunde ha vår service kvar och även utöka den i och med ett ökat behov och en ökad förfrågan. Vår nya förskola Nyborgen skulle också byggas till för att dels kunna erbjuda Maskrosens för-skola bättre och mer ändamålsenliga lokaler samt för att täcka behov av nyinflyttade yngre familjer.

Hör och ser ingenting om dessa projekt, är Rosersberg inget att satsa på eller hur går era diskussioner. Var ska jag söka info om sådan finns? Jag har bott i Rosersberg sen 1959 och trivs fortfarande här och det gör de flesta som bor här. Vi vill att vårt samhälle ska fungera som en liten ort med de nödvändigaste vi behöver och att alla åldrar kan bo här, därför behöver vi få följa med i utvecklingen av samhällsstrukturen, inte bli av med det som ett samhälle behöver.

Vi kräver inte mycket men vi vill ha vård, omsorg och det nödvändigaste i vår närhet. Vill gärna ha svar på frågorna i mitt brev.