Insändare Gymnasieskola i Sigtuna kommun installerade ett särskilt larm (lock-down-system). Det skulle ”rädda liv” enligt specialisten som är anställd hos kommunen. Vår kommun var först ut, därav undrar jag om vi har en problembild som kommunen gärna får utveckla, eller om detta är ett PR trick med kommunens pengar! Budgeten är redan ansatt, samt detta spädde bara på den dåliga bild som finns om kommunen via diverse terroristhandlingar som redan knutits mot vår kommun.

Man kan även ifrågasätta det nya staket som man satt upp längst tågstationen. Förbättring mot tidigare staket, kontra kostnad?