Insändare Vi är alla medvetna om att bostadsbristen är ett av våra stora samhällsproblem. Vi har en mycket god bostadsstandard i Sverige men det gäller inte alla. En del bor i stora villor med många rum medan andra flyttar mellan dyra andrahandsboenden. Särskilt svårt har många ungdomar att få sitt första, riktiga boende. Det gäller lika väl svenskfödda som de många ensamkommande flyktingbarn som nu är vuxna och inte längre får bo kvar i sina kommunala jourlägenheter. Det har bland andra Sigtunabygden uppmärksammat.

Men det finns lägenheter. Ser jag ut genom mitt fönstret i Brännbo ser jag längor av tvåvåningshus, där ett stort antal lägenheter står tomma. I ett av husen är bara två lägenheter bebodda.I de andra lägenheterna tänds inte längre något ljus om kvällen.

Ägarna Rikshem har för avsikt att riva husen och bygga nytt inom några år. Jag har frågat dem varför man inte hyr ut med rivningskontakt och fått svaret att man inte har några lägenheter till uthyrning. Det är märkligt.

Vi måste alla hjälpas åt att på alla tänkbara sätt minska bostadsbristen. Det borde väl även gälla Rikshem?

Carl Gunnar Jansson

Brännbo Sigtuna

SVAR: Kvaliteten på lägenheterna ska höjas

Vi håller med om att det är viktigt att komma tillrätta med bostadsbristen i Sverige. Att ha en bostad utgör en stor trygghet för människor. Som fastighetsägare vill vi göra vad vi kan för att bidra till att skapa ytterligare bostäder på lång sikt. Vi behöver också säkerställa att våra bostäder är hållbara under många år framöver. På Ormbergsvägen ser vi över hur vi kan utveckla delar av området för att skapa fler lägenheter. För att de lägenheter som nu är vakanta ska uppfylla en kvalitetsnivå som vi vill erbjuda våra hyresgäster, behöver vi göra större åtgärder. Det kommer vi att göra i samband med att vi utvecklar fastigheten med fler bostäder. De bostäder som blir tillgängliga i området förmedlas via Stockholms bostadsförmedling på korttidskontrakt.

Henrik Nordlund,

Fastighetschef Rikshem Stockholm Nord