Insändare De ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner blir betydligt sämre de kommande åren. En ansvarsfull politik måste signalera detta till medborgarna. Vi anser att det är viktigt att vara ärliga, även när det är valrörelse.

Den 28 maj beslutade kommunstyrelsen i Knivsta om preliminära ramar för budget 2019. Ordförandeförslaget, som fick stöd av Moderaterna och Centerpartiet, innehöll en generellt återhållsam uppräkning av budgeten för kommunens samtliga verksamheter. Slutligt beslut fattas i november av det nyvalda kommunfullmäktige.

I sent presenterade budgetförslag från andra partier, använder vänsterpartierna skattehöjningar som en generell lösning. Det ser vi som en kortsiktig lösning, som ger högre skatter och lägre tillväxt. Varken L eller KD har varit öppna för diskussioner om hur budgetutmaningarna ska lösas.

Socialnämndens ordförande Göran Nilsson (M) och 1:e vice ordförande Kerstin Eskhult (C) har lett ett omfattande arbete för att sänka kostnadsläget i nämnden. Analyser visar på stora möjligheter att sänka kostnaderna. Vi menar att socialnämnden med bibehållen kvalité kan klara sin verksamhet med en budget på 277 miljoner kronor, 2019.

M och C lägger därför ett reviderat förslag till inriktningsbudget för kommunstyrelsen att ta ställning till den 18:e juni.

Förslaget ger grundskolan en normal uppräkning av budget till drygt 379 miljoner kronor.

Det minskar också budgeterade exploateringsvinster till 54 miljoner kronor för 2019 och höjer resultatet till 7,5miljoner. Vårt förslag rymmer även 6 miljoner till det statliga kravet på en dator/läsplatta per elev. Detta saknas i övriga partiers budgetar. Knivsta sätter nu full fart för att modernisera skolan.

Den politiska situationen i Sveriges kommuner och regioner är komplicerad. Vi förtroendevalda har ett stort ansvar för att den offentliga verksamheten fungerar. Alla behöver vara öppna och resonerande när man analyserar möjliga vägar framåt. Vi tar starkt avstånd från ett samhällsklimat där populistiska utspel skapar rubriker som sprider rädsla bland kommuninvånarna och gör medarbetare oroliga.

Vi tar ansvar och lovar inget förrän vi vet att det kan infrias.

Politiskt strävar vi efter ett alliansstyre efter valet i september, men i många avseenden är det snarare företrädare för partier till vänster som har bidragit till ett gott och inkluderande samtalsklimat.

I Knivsta har Moderater och Centerpartiet haft ett gott samtalsklimat under både denna och tidigare mandatperioder. Det kommer vi att fortsätta att vårda när vi summerar valresultatet den 9:e september.