Insändare Svar till insändare 12/9

Tack för frågan om Omställning Sigtuna och Nya Omställning Sigtuna.

Skillnaden är just den som vi beskrev i vår debattartikel: Omställning Sigtuna har ombildats från att ha varit en formell ideell förening till ett betydligt mera snabbrörligt och obyråkratiskt nätverk - ”Nya Omställning Sigtuna”, och detta av samma personer som sedan länge varit aktiva i gamla Omställning Sigtuna. Vi är fortfarande alla delaktiga i den internationella omställningsrörelsen med såväl lokala, nationella som globala ambitioner. Välkommen till oss som medlem.

www.omstallningsigtuna.se Vi behöver alla varandra.