Insändare Svar till insändare av Göran Nilsson (M) 11 juli:

I en insändare den 11 juli påstår Moderaterna att Vänsterpartiet vill fortsätta den väg som under alliansstyre lett till stora budgetöverskridanden. Inget kan vara mer fel. Vi vill medverka till att sänka kostnaderna och har försökt tidigare, men inte på bekostnad av kvaliteten.

I september 2017 yrkade V på att ta över driften av äldreboendet Vilhelms gård i kommunal regi. Samdrift med det kommunala Estrids gård skulle ge besparingar i form av stordriftsfördelar. Yrkandet avslogs. Nu vill KD med Alliansens stöd göra samma sak, slå ihop de två äldreboendena med hänvisning till stordriftsfördelar, men istället i privat regi. Det kommunala alternativet utan vinstintresse avskaffas då i Knivsta.

Göran Nilsson (M) skriver vidare att M vill minska byråkratin. Om M vill minska byråkratin kan de tillsammans med V istället ta bort vinstintresset ur Knivstas välfärd, så slipper de behovet av den byråkratiska kontrollapparat som följer på marknadskrafterna. Utan vinstintresset i verksamheten ökar tilliten och kostnader sjunker medan kvaliteten består.