insändare Oppositionen i Knivsta behöver en ny ledning anser oppositionspartierna S, Knivsta.nu, V och MP. Det är en naturlig inställning från en opposition men i Knivstas fall finns flera oppositionspartier som sinsemellan har många olika uppfattningar om bästa vägen framåt för Knivsta.

Efter förhandlingar efter valet 2014 stod det klart att den största politiska konstellation som stod till buds var alliansen bestående av M, C, KD och L. Detta är ett minoritetsstyre men något alternativ till denna minoritet finns och fanns inte. Under mandatperioden har alliansen tagit ansvar för Knivsta och förhandlat efter bästa förmåga för att kommunen ändå ska kunna gå framåt. Det har lyckats ganska väl. Vi har länets lägsta skattenivå och snabbaste tillväxttakt. Vi har under mandatperioden kunna redovisa överskott trots problematiken med att partier i kohandlingens tecken ofta kräver olika satsningar (ökade kostnader för skattebetalarna) för att släppa fram en budget.

När vi talar om att olika partier har olika uppfattningar är det ändå värt att komma ihåg att allianspartierna har lagt fram en gemensam budget varje år. Oppositionspartierna har i år lagt fram 5 olika budgetar med olika nivåer för de föreslagna skattehöjningarna, olika men likväl höga exploateringsvinster, kombinerad med neddragningar i infrastrukturutveckling, snöröjning och planering. Den som tittar närmare på oppositionspartiernas olika budgetförslag ser att beskrivningen av att de vilade på ”gemensam grund” är en lätt överdrift.

Det är intressant att undertecknande partier låter meddela att de inte anser sig bundna i nämndarbetet av den budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Bristen på respekt för beslut i kommunens högsta beslutande organ tyder på att vi behöver föra mer omfattande samtal om vår gemensamma demokrati.

Det är ännu mer intressant att oppositionspartierna tycks förakta att partier för dialog direkt med nivåerna utöver de olika offentliga möten som organiseras av kommunen på olika teman.

Året avslutas med en gemensam framgång för många partier. Alla partier förutom Sverigedemokraterna har röstat ja till en ny översiktsplan för Knivsta kommun och endast Sverigedemokraterna och Knivsta.nu (KD avstod) har röstat mot avtal med staten om fyra spår. Om det ska pekas finger om splittring i leden kan det vara bra att först se sig själv i spegeln och fråga sig om man själv har något att skryta med.

Knivsta behöver ett utvecklingsorienterat majoritetsstyre för den långsiktiga stabiliteten och jag hoppas att väljarna ger oss det efter nästa val. Återkommande förslag om skattehöjningar istället för att satsa på effektivisering och samhällsbygget leder inte till något annat än människors privatekonomi försämras och den ekonomiska utvecklingen bromsas in.

God jul och gott nytt år!