I veckan har jag haft behov av att få kontakt med kommunen. Det har visat sig vara segt. Det tar tid att nå första instans, kommunens växel.

Några dagar senare skulle försöka igen och det gick som det gick. Jag hade två frågor; läget i ett detaljplaneärende och ett strandskyddsärende.

Vis av erfarenheten valde jag att vänta när kommunens växel upprepade sina inspelade meddelanden med innebörd ”Du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar” respektive ”Tryck ett om du vill bli uppringd”. Döm om min förvåning, efter 25 minuter hörde kommunens växel av sig. Jag är känd för att vara tålig! Men var går gränsen?

När jag då, lite luttrad, ber om direktnummer till de aktuella tjänstemännen får jag besked att ”vi får inte lämna ut telefonnummer”. Jag vill ju bara som kommunmedborgare prata med kunniga och kompetenta tjänstemän om mina frågor.

Medborgare förväntas vänta i 25 minuter för att kommunens sambandscentral ska lyfta på luren. Vilket säljande företag skulle överleva med en sådan strategi? När man sen dessutom vägras få uppgift om på vilken anknytning i detta kurragömmasystem kunskapen går att få?

När jag direkt efter samtalet startade min dator för att skriva till Sigtuna kommun för att berätta att man där totalt missuppfattat sin uppgift ringer telefonen. En inspelad röst vill höra hur jag uppfattat servicen i det nyss avslutade samtalet. Det gjorde jag! Lade dessutom till en verbal kommentar. Fast någon till mig närstående betvivlar att mitt svar kommer att avlyssnas av någon fysisk person i kommunhuset.

Det är inte personalen i växeln som är problemet, jag tror det finns högre upp i organisationen. Det är där man inte är intresserad av att få reda på vad medborgarna tycker.