Någon ersättningsplats ska inte finnas i dagsläget. I stället hänvisar FTI återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen vid Circle-K i Märsta eller Brista återvinningscentral.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer, säger regionchefen på FTI, Annika Ahlberg, i ett pressmeddelande.

Vid återvinningsstationer kan man lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

29 mars stänger återvinningsstationen vid Eurostop.