Sjukgymnasterna är en del av hälso- och sjukvårdsorganisationen, HSO, inom äldreomsorgen.

Idag jobbar totalt tre sjukgymnaster där varav två jobbar heltid och en på 75 procent.

– De tjänster som försvinner från oss i och med besparingarna är tjänster som i dag är vakanta och därmed inte kommer att tillsättas. Det innebär att det inte kommer att sägas upp någon personal hos oss, säger verksamhetschefen Sharareh Ramezan.

Hon betonar att det inte finns andra tjänster som försvinner inom HSO, och att de har gjort en risk- och konsekvensanalys tillsammans med facket.

Hur kommer de anställdas jobb påverkas?

– Självklart ställer det högre krav på dem som är kvar i verksamheten, säger Sharareh Ramezan.

En anställd som vill vara anonym svarar så här:

– Vi får försöka göra det bästa av situationen. Förändringen innebär att de anställda blir verksamma på två boenden istället för att vara på ett ställe. Mindre sjukgymnastbemanning per boende och mer för arbetsterapeutkollegan att ansvara för.

Sjukgymnasternas uppgifter är enligt en anställd att jobba i team kring brukarna på boendena. Sjukgymnast och arbetsterapeut jobbar både mot personalen och mot brukarna.

De uppmuntrar vardagsträning för att bibehålla förmågor, arbetar fallpreventivt, bedömer förflyttningsförmåga, tillhandahåller hjälpmedel för personal, förskriver hjälpmedel till brukare, med mera.

– Vi är nu tre sjukgymnaster som ska täcka alla särskilda boenden för äldre, Säbo, plus alla LSS-boenden, mot tidigare fem sjukgymnaster.

Läs även: "Utan boendevärd blir livet bara förvaring"

Läs även: Dessa tjänster försvinner inom äldreomsorgen

Läs även: Blinda Anita längtar efter att komma ut