Avgaserna kommer sannolikt in i lokalen från garaget, enligt Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det är fortfarande många frågetecken kvar kring Mimers källa, eller Valsta bibliotek.

– Problemet är att vi bara är hyresgäster. Kultur- och fritidsförvaltningen hyr av Komfast och Komfast hyr av Randviken, som äger Valsta centrum. Och de har inte varit speciellt aktiva att hjälpa till med detta.

Fortfarande står hinkar på golvet när man kommer in i Valsta bibliotek, för att samla upp vatten från det läckande taket.

Nu håller förvaltningen på att titta på olika lösningar, bland annat ett nytt koncept som Lars Björling inte vill gå in på just nu. Inom två veckor kommer dock besked.

Bokbussen kommer också snart igång, den 18 april. Den åker till olika platser, bland annat Valsta centrum.

Valsta bibliotek har varit stängt i drygt ett år. Orsaker är flera, men framför allt beror det på dålig inomhusmiljö. Flera anställda har till exempel varit sjuka och fått symptom i luftvägarna och annat, enligt bibliotekschefen Mattias Nilsson.